Υγεία και αυτοπεποίθηση.

 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα και την πλήρη εφαρμογή των δυνατοτήτων της πλαστικής και της αισθητικής χειρουργικής είναι πολλαπλοί.

Ιατρικές και χειρουργικές ικανότητες, φαρμακολογικές γνώσεις, καινοτόμες τεχνολογίες, επαγγελματική επάρκεια, εμπειρία, ευαισθησία και ενσυναίσθηση.

Πραγματοποιούμε λειτουργικές θεραπείες και αισθητικές διορθώσεις σε αρμονία με την μεταβολή που επέρχεται. Είναι σημαντικές αλλαγές και λεπτομέρειες, που συμβάλλουν στην αύξηση της αυτοπεποίθησης, την επιβεβαίωση της προσωπικότητας και την αποδοχή της εμφάνισής.

Σκοπός μας είναι η πραγματοποίηση της επιθυμίας για επιβεβαίωση της προσωπικότητας μέσω της εμφάνισης, μια επιβεβαίωση που προσδίδει την απαραίτητη ενέργεια και σιγουριά. Δεν περιοριζόμαστε στην αντιμετώπιση της μεμονωμένης ατέλειας, αλλά με μια συγκεντρωτική ανάλυση του ασθενούς διαδραματίζουμε ένα ρόλο προληπτικής ιατρικής.

 

Αριστείδης Κ. Σπίρτος

Πλαστικός Χειρουργός